heinimaa
Uutinen

Jyrki Heinimaa Meriteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajaksi

24.11.2020 klo 13.57
Meriteollisuus ry:n syyskokous ja -seminaari järjestettiin torstaina 19.11. etänä koronapandemiasta johtuen. Tilaisuus keräsi lähes 100 alan tilanteesta ja tulevaisuudesta kiinnostunutta kuulijaa.

Seminaarissa kuultiin monipuolisesti esityksiä meriteollisuuden tilanteestä ja näkymistä, kuultiin meriteollisuuteen liittyvistä poliittisista toimista Suomessa ja Euroopassa, käsiteltiin kilpailulainsäädäntöä yhdistystoiminnassa sekä esiteltiin uusia jäsenyrityksiä. Lisäksi syyskokouksessa valittiin Meriteollisuus ry:n nykyinen hallitus jatkamaan myös tulevana vuonna, sillä muutoksella, että Jyrki Heinimaa (Rauma Marine Constructions Oy) valittiin puheenjohtajaksi ja kolme vuotta puheenjohtajana toiminut Patrik Rautaheimo (Elomatic Oy) siirtyy varapuheenjohtajaksi. Meriteollisuus ry kiittää Rautaheimoa asiantuntevasta ja aktiivisesta puheenjohtajuudesta sekä erinomaisesta työstä toimialan eteen.

Meriteollisuus ry:n eurooppalaisen kattojärjestö SEA Europen pääsihteeri Christophe Tytgat kävi läpi seminaarin aluksi eurooppalaisen meriteollisuuden tilannetta ja näkymiä. Esityksessään Tytgat esitteli myös SEA Europen toimintaa ja vaikuttamistyötä EU:ssa, erityisesti SEA Europen LeaderSHIP 2030 -ohjelmaa, joka määrittelee meriteollisuussektorin strategiset tavoitteet ja haasteet. Tämän jälkeen käsiteltiin koronapandemian vaikutuksia eurooppalaiseen meriteollisuussektoriin sekä globaaliin kilpailutilanteeseen. Esityksessään Tytgat painotti, että SEA Europen näkökulmasta Euroopan unionissa tulisi toteuttaa sektorikohtaista teollisuuspolitiikkaa meriteollisuuden suhteen horisontaalisen teollisuuspolitiikan sijaan. Näin meriteollisuuden tarpeisiin ja haasteisiin pystyttäisiin tehokkaammin vastaamaan poliittisilla toimilla.

Seuraavassa esityksessä Erik Schobesberger Almaco Groupista käsitteli koronapandemian vaikutuksia kt-toimittajan näkökulmasta. Lisäksi Schobesberger esitteli, miten koronan myötä on kehitetty uusia ratkaisuja minimoimaan pandemian aiheuttamia haittoja. Meyer Turun varatoimitusjohtaja Tapani Pulli toi esiin meriteollisuuden tilannetta ja näkymiä telakan näkökulmasta. Pulli avasi esityksensä vertaamalla nykyistä tilannetta yhdistyksen kevätseminaarissa esiteltyyn tilanteeseen eritellen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia. Esityksessä läpikäytiin risteilymarkkinoiden tilannetta ja miten se on muuttunut varustamopuolella keväästä syksyyn sekä yleisellä tasolla risteilymarkkinoiden tilauskantaa.

Teknologiateollisuus ry:n lakiasiainpäällikkö Jussi Mäkinen esitteli kilpailulainsäädännön roolia toimialayhdistysten toiminnassa. Mäkinen esitteli EK:n ohjetta kilpailulainsäädännön noudattamisesta ja totesi, että kaikessa Teknologiateollisuuden toiminnassa noudatetaan EU:n ja Suomen kilpailulainsäädäntöä. Meriteollisuus ry on Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistys ja täten noudattaa samoja periaatteita. Tämän jälkeen neuvotteleva virkamies Jussi Soramäki Valtioneuvoston kansliasta esitteli Suomen meripolitiikan kehittämistä. Suomessa meripolitiikan päätöksenteko on hajautunutta ja sitä toteuttavat eri ministeriöt omilla aloillaan. Myös EU:ssa komission päätöksenteko on hajautunutta. Suomessa valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Suomen meripolitiikan linjauksista 2019 ja meripolitiikan ohjausryhmä asetettiin laatimaan toimenpideohjelmaa tammikuussa 2020. Soramäki tiedotti myös tulevista meripolitiikkaan liittyvistä ohjelmista Suomessa, EU:ssa ja IMO:ssa.

Seminaarin lopuksi esittäytyivät Meriteollisuus ry:n uudet jäsenyritykset: Adwatec Oy, Elcoline Group Oy, Groke Technologies ja VTT SenseWay.

Seminaarin aineistot:

 

Meriteollisuus ry:n hallitus vuodelle 2021:

•    Toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa, Rauma Marine Constructions Oy (puheenjohtaja)
•    Toimitusjohtaja Patrik Rautaheimo, Elomatic Oy (varapuheenjohtaja)
•    Varatoimitusjohtaja Tapani Pulli, Meyer Turku Oy
•    EVP Heikki Pöntynen, R&M Group
•    Toimitusjohtaja Kiuru Schalin, Stellio Oy
•    Toimitusjohtaja Reko-Antti Suojanen, Aker Arctic Technology Oy
•    Toimitusjohtaja Sameli Lähdesmäki, IS Mäkinen Oy
•    Liiketoimintajohtaja Antti Ruohonen, ABB Oy
•    Toimitusjohtaja Carl Gustaf Rotkirch, Helsinki Shipyard Oy
•    VP Asset Management Services Stefan Wiik, Wärtsilä

Hallituksen sihteerinä toimii Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Elina Andersson.

Meriteollisuus ry toimii osana Teknologiateollisuus ry:tä, jonka hallitus valittiin syyskokouksessa 12.11. Meriteollisuus ry:stä valittiin Teknologiateollisuus ry:n hallituksen työvaliokuntaan varatoimitusjohtaja Tapani Pulli ja hallituksen varajäseniksi Jyrki Heinimaa ja Carl Gustaf Rotkirch. Heidän lisäksi jäsenyrityksistämme edustettuina Teknologiateollisuus ry:n hallituksessa ovat Wärtsilä Oyj, ABB Oy, KONE Oyj, SSAB Europe Oy, Elomatic Oy, Valmet Oyj, Kavika Oy, Etteplan Oyj ja Kemppi Oy.

Kuvassa Meriteollisuus ry:n ensi vuoden hallituksen puheenjohtaja, Jyrki Heinimaa.

Teksti: Lauri Tarkiainen