korona
Uutinen

Koronan vaikutukset meriteollisuuteen

11.12.2020 klo 10.46

Meriteollisuus ry seuraa tilanteen kehitystä tällä päivittyvällä sivulla.

Päivittyvä seuranta

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoi 10.12. kustannustuen tulevan pian haettavaksi osittain uudistetuin ehdoin. Tuki on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi väh. 30%. Lue lisää

Meyer Turku kertoi 10.11. saaneensa irtisanomisia koskevat YT-neuvottelut päätökseen. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 84:ltä varustelu- ja suunnittelutoiminnoissa. Yhdessä aikaisemmin elokuussa ilmoitettujen ja syksyllä jo toteutettujen irtisanomisten kanssa työsuhde päättyy 250 henkilöltä. Lue lisää

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoi 4.11. Euroopan investointirahaston solmineen viiden pankin kanssa välittäjäpankkisopimuksen Suomen takausohjelman lisärahoituksesta. Tavoitteena on lisätä pk-yrityksille myönnettyjä pankkilainoja annettujen takauksien avulla. Lue lisää

Hallitus antoi kustannustuen jatkoa koskevan esityksen 29.10.2020. Kustannustukeen ehdotetaan nyt muutoksia, joiden ansiosta se vastaisi paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen. Lakimuutokset pyritään saamaan voimaan joulukuussa 2020 ja kustannustuen haku pyritään avaamaan joulukuun lopussa. Lue lisää

Hallituksen vuoden 2020 seitsemännessä lisätalousarvioesityksessä Rajavartiolaitokselle ehdotetaan 240 miljoonan euron tilausvaltuutta, jolla oikeutetaan tekemään kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaa koskevat sopimukset. Kuluvalle vuodelle ehdotetaan 120 miljoonan euron määrärahaa. Ulkovartiolaivojen hankinnoilla on merkittäviä kotimaisia työllisyysvaikutuksia. Lue lisää

Business Finland tiedotti 23.10. avaavansa meriteollisuuden yrityksille uusia markkinamahdollisuuksia. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt lisätukea meriteollisuuden vahvistamiseksi, ja Business Finland tarjoaa nyt kattavan paketin tietoa, toimintaa ja tukipalveluja alan yrityksille. Lue lisää

Valtioneuvosto on 15.10. antamallaan asetuksella tehnyt väliaikaisia muutoksia yritysten kehittämisavustukseen. Kehittämisavustuksen myöntäminen on nyt mahdollista ns. väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa. Lisäksi asetuksella mahdollistetaan avustuksen myöntäminen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Muutokset ovat väliaikaisia ja voimassa 19.10.–31.12.2020. Lue lisää

Rajavartiolaitos on antanut ohjeistuksen, jonka avulla erityisryhmien, kuten elinkeinoelämän edustajien, maahantulo voidaan mahdollistaa 28.9. lukien. Lue lisää

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää avustusta innovatiivisten tulevaisuuden kiertotalousratkaisujen edistämiseen. Avustuksiin on myönnetty määrärahaa 1 000 000 euroa. Avustusta voi hakea 15.10.2020 klo 16.15 mennessä. Lue lisää

Business Finland käynnistää viisi toimenpidekokonaisuutta suomalaisen valmistavan teollisuuden asiakashankinnan tueksi. Yksi toimenpidekokonaisuuksista koskee meriteollisuuden elvyttämistä. Kokonaisuuteen sisältyy tilauskannan turvaaminen palauttamalla matkailijoiden luottamus risteilymatkailuun terveyttä ja turvallisuutta turvaavilla ratkaisuilla, uusien asiakkaiden ja asiakastoimialojen löytäminen sekä uusien liiketoimintamallien luominen. Lue lisää

Hallitus päivitti ohjeistustaan matkustusrajoituksista 11. syyskuuta. Uudeksi raja-arvoksi asetetaan 25 tapausta /100 000 asukasta edellisen kahden viikon kuluessa. Korkeamman ilmaantuvuuden alueilta saapuvilta edellytettäisiin todistus alle 72 tuntia sitten otetusta negatiivisesta koronatestistä. Matalamman ilmaantuvuuden alueilta maahan saapuvilta erityistoimia ei vaadita. Mm. elinkeinoelämän edustajien saapuminen Suomeen em. edellytyksistä poiketen voidaan hyväksyä perustellusta syystä. Lue lisää

Hallitus julkisti 2.6. vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen. Esityksessä meriteollisuuden osalta on todettu seuraavaa:

  • Laivanrakennuksen innovaatiotukeen esitetään lisäystä 20,75 miljoonaa euroa, jolla pyritään mahdollistamaan uusien laivanrakennushankkeiden käynnistyminen Suomessa.
  • Kolmen nykyisen ulkovartiolaivan korvaamiseksi kahdella uudella öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntakykyisellä monitoimialuksella ehdotetaan alusten suunnitteluun 5 miljoonaa euroa.

Voit lukea lisää lisätalousarviosta täällä sekä elinkeinoministeri Lintilän kommentit täällä.

Varsinais-Suomessa käynnistetään toimintaryhmä tukemaan yrityksiä koronavaikutusten jälkeiseen kasvuun (30.4.). Ryhmä ylläpitää tilannekuvaa ja luotaa tulevaisuutta yhdessä eri elinkeinotoimijoiden ja yritysten kanssa. Aiheesta lisää täällä.

Finnvera tiedotti 24.4. valmistelevansa 90 % takausten käyttöä niissä pk-yritysten tilanteissa, joissa yrityksen rahoituksen järjestyminen sitä ehdottomasti edellyttää. Aiheesta lisää täällä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut ohjeistuksen, miten eri kokoisten yritysten tulee toimia koronavirustilanteessa. Voit tutustua ohjeistukseen täällä.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 26.6. suurten yritysten rahoittamisen yleisistä periaatteista ja ehdoista johtuen koronavirusepidemiasta. Aiheesta lisää täällä.

 

Taustaa

Koronavirus on vaikuttanut laaja-alaisesti maailmantalouteen. Kevään aikana virus pysäytti risteilyvarustamoiden liiketoiminnan täysin maailmanlaajuisesti. Risteilyjä peruttiin keväältä ja kesältä, ja tilanteen kehittyessä risteily-yhtiöt ovat alkusyksystä vaihtelevasti joko toteuttaneet paikallisempia risteilyjä tai joutuneet edelleen lykkäämään syksylle suunniteltuja operoinnin aloituksia.

Risteilyjen pysähtymisen, merikuljetusten vähentymisen sekä rajojen sulkeutumisen myötä tilanne on vaikuttanut myös meriteollisuuteen. Koronaviruksen suoria vaikutuksia alaan ovat mm. investointipäätösten siirtyminen ja uusien kauppojen vähentyminen tilanteen johdosta. Esimerkiksi Meyerin telakka Saksassa lykkää risteilijöiden luovutuksia eteenpäin, jotta varustamot eivät peruisi tilauksia. Samalla leikataan telakan kapasiteettia. Näiden seurauksena telakka luovuttaa vuodessa kahden risteilijän sijaan yhden risteilijän ja yhden pienemmän laivan. Henkilöstöltä vähenevät työt, ja alihankkijoiden käyttöä leikataan.

Suomessa Meyer Turun telakalla jouduttiin sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen aloittamalla laajemmat yhteistoimintaneuvottelut (Meyer Turku 28.4.). Neuvottelujen ensimmäinen osa oli valmis elokuussa, jolloin työsuhde päättyi 166 henkilöltä. Neuvottelut saatiin päätökseen marraskuun alussa, jolloin neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyi 84:ltä varustelu- ja suunnittelutoiminnoissa. Yhdessä aikaisemmin elokuussa ilmoitettujen ja syksyllä jo toteutettujen irtisanomisten kanssa työsuhde päättyi 250 henkilöltä. Osa työsuhteen päättämisistä toteutuu eläke- ja muiden järjestelyjen kautta. Alkuperäinen arvio irtisanomisten määrästä YT-neuvottelujen alkaessa huhtikuussa oli 450. Irtisanotuille tarjotaan mahdollisuutta henkilökohtaiseen ohjaukseen, tukeen sekä koulutuksiin. Taloudellisia säästöjä tavoitellaan myös sulkemalla telakka lomautusten, lomien ja muiden vapaiden kautta joulua ympäröivänä aikana kolmeksi viikoksi. Sulkeminen vaikuttaa myös telakan verkostoyrityksiin. (HS 22.9.) Lisäksi Meyer Turku neuvottelee asiakkaidensa kanssa tilauskirjansa venyttämisestä vuodesta 2025 eteenpäin. (Meyer Turku 13.8.)

Carnival Cruise Line ilmoitti jo aiemmin viivästyttävänsä Turussa rakennettavan Mardi Gras -risteilyaluksen luovutusta koronaviruksen vuoksi (Navigator 9.7.). Heinäkuussa australialainen TT-Line Company Pty. Ltd ilmoitti vetäytyvänsä Rauma Marine Constructions Oy:n kanssa tehdystä kahden matkustaja-autolautan aiesopimuksesta koronaviruksen ja sen aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden vuoksi (RMC 21.7.).

Kevään matkustusrajoitukset asettivat haasteita myös työvoiman liikkumiselle. Rajoitukset vaikeuttivat toimituksia ja niiden käyttöönottoa sekä ulkomaille että myös ulkomailta Suomeen. Liikkumisrajoitukset toivat myös huoltotöihin merkittäviä haasteita. Toimitusketjut ovat olleet koetuksella ja materiaalitoimituksissa on ollut viiveitä. Työvoiman ja materiaalien liikkuvuusongelmien vuoksi Suomen meriteollisuuden toiminta on jatkunut jonkun verran alentuneella volyymillä. Lisäksi Euroopan muiden telakoiden haasteet ja väliaikaiset toiminnan keskeytykset ovat heijastuneet myös suomalaisiin toimittajiin. Osan liiketoiminta on romahtanut, osaan taas vaikutukset ovat olleet vielä pieniä.

Bernard Meyerin mukaan vie kymmenen vuotta, ennen kuin uudisrakennusmarkkinat ovat samalla tasolla kuin viime vuosina ennen kriisiä. Meyer Werftin mukaan vie puoli vuotta tai jopa kolme vuosineljännestä, ennen kuin maailman 400 risteilyalusta ovat jälleen liikenteessä. Muissa laivatyypeissä uusin tilausten määrä on ollut matala viime vuosina, ja koronan aiheuttama epävarmuus on edelleen vähentänyt tilauksia. Tämä vaikuttaa globaalisti laitteita ja järjestelmiä toimittaviin yrityksiin.

(Lähde: Seatrade Cruise News 16.4.2020: Amid order shifts, cutbacks, cruise market will need a decade to recover: Bernard Meyer)

 

Päättyneet toimenpiteet

Business Finland tiedotti 10.6. uudesta tilapäisestä tki-lainarahoituksesta paljon työllistäville yrityksille häiriötilanteen ratkaisemiseksi. Uutta lainarahoitusta voivat hakea yritykset, säätiöt ja yhdistykset, jotka ovat havainneet liiketoiminnassaan selkeitä kehittämistarpeita koronan aiheuttaman poikkeustilanteen myötä, tai jotka ovat tunnistaneet poikkeustilanteessa kokonaan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, jotka vaativat kehitystyötä ennen niiden taloudellista hyödyntämistä. Aiheesta lisää täällä.

Hallitus päätti 13.5. uudesta kustannustuesta yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi. Samalla ELY-keskusten ja Business Finlandin myöntämät koronatukien haut tullaan sulkemaan, kun uutta kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. Aiheesta lisää täällä.

Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta eduskuntaan – tukea voi hakea 7.7.-31.8.2020. 
Uuden kustannustuen tavoitteena on vähentää niiden konkurssiin ajautuvien yritysten määrää, jotka ovat kärsineet koronapandemiasta. Jotta yritys voisi saada tukea, pitää sekä toimialan että yrityksen liikevaihdon olla laskenut merkittävästi. Lue lisää täällä.

Usein kysyttyä kustannustuesta

Kustannustuki: Toimialat
Kustannustukeen kuuluvat tietyt määrätyt toimialat. Esimerkiksi laivojen ja veneiden korjaus ja huolto sekä meriliikenteen henkilö- ja tavarakuljetus kuuluvat tuen piiriin.

 

Hyödyllisiä linkkejä: