korona
Uutinen

Koronan vaikutukset meriteollisuuteen

30.6.2020 klo 9.57

Koronavirus on vaikuttanut laaja-alaisesti maailmantalouteen. Kevään aikana virus pysäytti risteilyvarustamoiden liiketoiminnan täysin maailmanlaajuisesti. Risteilyjä peruttiin keväältä ja kesältä.

Risteilyjen pysähtymisen, merikuljetusten vähentymisen sekä rajojen sulkeutumisen myötä tilanne on vaikuttanut myös meriteollisuuteen. Koronaviruksen ensimmäisiä suoria vaikutuksia ovat investointipäätösten siirtyminen ja uusien kauppojen vähentyminen tilanteen johdosta. Peruutuksia ei ole tähän mennessä tullut, mutta esim. Meyerin telakka Saksassa lykkää risteilijöiden luovutuksia eteenpäin, jotta varustamot eivät peruisi tilauksia. Samalla leikataan telakan kapasiteettia. Näiden seurauksena telakka luovuttaa vuodessa kahden risteilijän sijaan yhden risteilijän ja yhden pienemmän laivan. Henkilöstöltä vähenevät työt, ja alihankkijoiden käyttöä leikataan. Myös Meyerin Turun telakalla jouduttiin sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen aloittamalla laajemmat yhteistoimintaneuvottelut (Meyer Turku 28.4.).

Matkustusrajoitukset asettivat haasteita myös työvoiman liikkumiselle. Rajoitukset ovat vaikeuttaneet toimituksia ja niiden käyttöönottoa sekä ulkomaille että myös ulkomailta Suomeen. Liikkumisrajoitukset ovat tuoneet myös huoltotöihin merkittäviä haasteita. Toimitusketjut ovat olleet koetuksella ja materiaalitoimituksissa on ollut viiveitä. Työvoiman ja materiaalien liikkuvuusongelmien vuoksi Suomen meriteollisuuden toiminta on jatkunut jonkun verran alentuneella volyymillä. Lisäksi Euroopan muiden telakoiden haasteet ja toiminnan keskeytykset ovat heijastuneet myös suomalaisiin toimittajiin. Osan liiketoiminta on romahtanut, osaan taas vaikutukset ovat olleet vielä pieniä. Vähitellen myös Euroopan telakat ovat avanneet toimintaansa.

Bernard Meyerin mukaan vie kymmenen vuotta, ennen kuin uudisrakennusmarkkinat ovat samalla tasolla kuin viime vuosina ennen kriisiä. Meyer Werftin mukaan vie puoli vuotta tai jopa kolme vuosineljännestä, ennen kuin maailman 400 risteilyalusta ovat jälleen liikenteessä. Muissa laivatyypeissä uusin tilausten määrä on ollut matala viime vuosina, ja koronan aiheuttama epävarmuus on edelleen vähentänyt tilauksia. Tämä vaikuttaa globaalisti laitteita ja järjestelmiä toimittaviin yrityksiin.

(Lähde: Seatrade Cruise News 16.4.2020: Amid order shifts, cutbacks, cruise market will need a decade to recover: Bernard Meyer)

 

Hallitus linjasi 11. kesäkuuta sisärajavalvonnan osittaisesta jatkamisesta sekä ulkorajaliikenteen rajoittamisesta edelleen 14.7.2020 asti. Sisärajavalvonta muuttuu 15.6. siten, että rajavalvonnasta Suomessa luovutaan tiettyjen maiden ja liikennemuotojen osalta. Sisärajavalvonta jatkuu esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä. Rajaliikenteen rajoitukset jatkuvat nykyisellään ulkorajalla eli Venäjän rajalla ja muista kolmansista maista saapuvien kohdalla 14.7. saakka. Aiheesta lisää täällä.

Business Finland tiedotti 10.6. uudesta tilapäisestä tki-lainarahoituksesta paljon työllistäville yrityksille häiriötilanteen ratkaisemiseksi. Uutta lainarahoitusta voivat hakea yritykset, säätiöt ja yhdistykset, jotka ovat havainneet liiketoiminnassaan selkeitä kehittämistarpeita koronan aiheuttaman poikkeustilanteen myötä, tai jotka ovat tunnistaneet poikkeustilanteessa kokonaan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, jotka vaativat kehitystyötä ennen niiden taloudellista hyödyntämistä. Aiheesta lisää täällä.

Hallitus julkisti 2.6. vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen. Esityksessä meriteollisuuden osalta on todettu seuraavaa:

  • Laivanrakennuksen innovaatiotukeen esitetään lisäystä 20,75 miljoonaa euroa, jolla pyritään mahdollistamaan uusien laivanrakennushankkeiden käynnistyminen Suomessa.
  • Kolmen nykyisen ulkovartiolaivan korvaamiseksi kahdella uudella öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntakykyisellä monitoimialuksella ehdotetaan alusten suunnitteluun 5 miljoonaa euroa.

Voit lukea lisää lisätalousarviosta täällä sekä elinkeinoministeri Lintilän kommentit täällä.

Hallitus päätti 13.5. uudesta kustannustuesta yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi. Samalla ELY-keskusten ja Business Finlandin myöntämät koronatukien haut tullaan sulkemaan, kun uutta kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. Aiheesta lisää täällä.

Varsinais-Suomessa käynnistetään toimintaryhmä tukemaan yrityksiä koronavaikutusten jälkeiseen kasvuun (30.4.). Ryhmä ylläpitää tilannekuvaa ja luotaa tulevaisuutta yhdessä eri elinkeinotoimijoiden ja yritysten kanssa. Aiheesta lisää täällä.

Finnvera tiedotti 24.4. valmistelevansa 90 % takausten käyttöä niissä pk-yritysten tilanteissa, joissa yrityksen rahoituksen järjestyminen sitä ehdottomasti edellyttää. Aiheesta lisää täällä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut ohjeistuksen, miten eri kokoisten yritysten tulee toimia koronavirustilanteessa. Voit tutustua ohjeistukseen täällä.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 26.6. suurten yritysten rahoittamisen yleisistä periaatteista ja ehdoista johtuen koronavirusepidemiasta. Aiheesta lisää täällä.

Kustannustuki:
Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta eduskuntaan – tukea voi hakea 7.7.-31.8.2020. 
Uuden kustannustuen tavoitteena on vähentää niiden konkurssiin ajautuvien yritysten määrää, jotka ovat kärsineet koronapandemiasta. Jotta yritys voisi saada tukea, pitää sekä toimialan että yrityksen liikevaihdon olla laskenut merkittävästi. Lue lisää täällä.

Usein kysyttyä kustannustuesta

Kustannustuki: Toimialat
Kustannustukeen kuuluvat tietyt määrätyt toimialat. Esimerkiksi laivojen ja veneiden korjaus ja huolto sekä meriliikenteen henkilö- ja tavarakuljetus kuuluvat tuen piiriin.

Meriteollisuus ry seuraa tilanteen kehitystä tällä päivittyvällä sivulla.

 

Lue myös: