valtiosihteeri
Uutinen

Meripolitiikasta Suomelle vahvuusalue

Valtiosihteeri Henrik Haapajärvi valtioneuvoston kansliasta esitteli meripolitiikan toimenpideohjelmaa Meriteollisuus ry:n syysseminaarissa Majvikissa keskiviikkona 10.11. 

Tarkoituksena on kehittää meripolitiikasta Suomelle selkeä vahvuusalue. Toimenpideohjelmassa korostuu merten suojelu, meriklusteri ja merellinen tuotanto. Se koostuu toimenpiteistä, joilla pyritään toteuttamaan Suomen meripolitiikan linjausten (2019) tavoitteita ja toimeenpanemaan EU:n meripolitiikkaa. Toimenpideohjelma on valmistumassa vuodenvaihteessa.

Toimenpideohjelman taustalla on meripolitiikan visio, jonka mukaan Suomi vaikuttaa globaalisti ja tuottaa ratkaisuja sen edistämiseksi, että meriluonnonvarojen käyttö on kestävää, meriympäristön tila on hyvä eikä ilmastonmuutos ylitä valtamerten kestokykyä. 

Suomella on vision mukaan myös korkeatasoinen meriosaaminen ja innovatiivinen, jatkuvasti menestyvä meriklusteri sekä toimiva, turvallinen ja ympäristövastuullinen logistiikka. Haapajärvi mainitsi puheenvuorossaan erikseen maamme huoltovarmuuden, jonka ylläpitämiseksi tarvitaan toimiva meriklusteri. 

Hallituksen tavoitteena on siirtyä päästöttömään hyvinvointiyhteiskuntaan. Tämä heijastuu myös meripolitiikan toimenpideohjelmaan. 

Haapajärven mukaan on tärkeää, että koko meriklusteri on edelläkävijä päästöjen vähentämisessä ja Suomella on etumatka vähäpäästöisyydessä muihin kilpailijoihin verrattuna.

– Päästöttömyyteen pyrkiminen on alan elinehto. Meriliikenteellä on sinänsä pienet päästöt kuljetettuihin tonneihin verrattuna, mutta pienistäkin puroista täytyy pystyä puristamaan päästövähennyksiä, Haapajärvi painotti. 

– Hienoa, että Suomi on edelläkävijä muun muassa moottoreissa, joissa voidaan käyttää vähäpäästöisiä polttoaineita sekä akkuratkaisuissa.

Useissa maissa panostetaan tällä hetkellä vahvasti vähähiilisiin teknologioihin, esimerkiksi vetytalouteen. Haapajärvi mainitsi Naantaliin suunnitellun vihreän vedyn tuotantolaitoksen hyvänä esimerkkinä alan etenemisestä Suomessakin. 

Toimenpideohjelmassa meriklusterin ja merilogistiikan tavoitteena on vähäpäästöinen ja lopulta päästötön meriliikenne. Digitalisaatio etenee ja sen avulla saavutetaan myös ilmastohyötyjä. IMOn tavoitteet ja keinot päästöjen vähentämisessä otetaan niin ikään huomioon. 

Meriteollisuuden osalta ajatuksena on laatia Työ- ja elinkeinoministeriön vetämänä kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelma, jossa on kansainvälistymistä, kasvua ja yhteistyötä tukevia toimenpiteitä. Meripolitiikan toimenpideohjelma vie koordinoidusti eteenpäin tavoitteita ja aloitteita.

Meriteollisuuden säilyminen elinvoimaisena ja innovatiivisena edellyttää kilpailukykyistä toimintaympäristöä ja sitä, että ala pystyy kasvattamaan markkinaosuuksiaan kansainvälisillä markkinoilla. 

Haapajärven mukaan markkinaosuuksia voi voittaa juoksemalla kovempaa, erikoistumalla ja valmistamalla entistä korkeatasoisempia teknologioita. Hänen mukaansa Euroopassakin pitää olla valmiutta tukea meriteollisuutta, vaikka lainsäädäntö Euroopassa on erilaista kuin esimerkiksi Aasissa, jossa valtion tuet ovat runsaita. 

– Tärkeää on myös, että valtion hankintapolitiikka ja kilpailutukset tukevat siirtymistä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Tulemme tulevaisuudessa hyödyntämään valtiollisia alushankintoja, jotta ala kehittyy, Haapajärvi lupasi.

Teksti: Antton Lounasheimo, Teknologiateollisuus ry

 

Lue lisää:

Valtiosihteeri Haapajärven esitysaineisto

Uutinen: Meriteollisuus ry:n syysseminaarissa aiheina meripolitiikka, merenkulun automaatiokehitys ja alan ajankohtainen tilanne

Meripolitiikka valtioneuvoston kanslian sivuilla